Huron Tigers 2019-2020

VB Huron at Harrisburg Sep 14

FB Huron at Douglas Sep 13

VB OGorman at Huron Sep 10

Watertown at Huron VB Sep 5

Milbank at Huron FB Sep 6

Brookings at Huron VB Sep 3

Huron at Yankton VB Aug 27