January 2017

Yankton at Huron GBB Jan 21 2017

281 BBB championship

281 GBB Championship Jan 19 2017

GBB Winner at Miller Jan 23 2017

BBB Huron at Harrisburg Jan 28 2017

Huron at Mitchell GBB Jan 31

Huron at Mitchell BBB Jan 31

January 16, 2017 GBB – Woonsocket vs. Wolsey / Wessington

January 16, 2017 GBB – James Valley vs. Wessington Springs

January 16, 2017 GBB – Iroquois vs. Sunshine Bible